Montaż, produkt może być wolnostojący lub może być zamontowany na jeden z 3 sposobów:

Montaż nr1.

Produkt jest przygotowany do zabetonowania (produkt małej architektury posiada specjalne przedłużone elementy, które są wsuwane w ziemie). Wsunięty element w ziemie jest betonowany, dzięki czemu zostaje przytwierdzony na stałe do podłoża za pomocą betonowego fundamentu.

  • Produkt posiada specjalne przedłużenia do wsunięcia w ziemie
  • Produkt po wsunieciu w ziemie jest betonowany
  • Produkt jest unieruchomiony betonowym fundamentem

Montaż nr2.

Produkt jest przygotowany do przykręcenia do gotowych elementów (np. podłogi w poczekalni, fundamentów betonowych itp)

  • Produkt posiada specjalny metalowy kołnież z otworami na śruby
  • Produkt jest przykręcany do podłoża. Śruby są unieruchamiane za pomocą kotew chemicznyl lub kołków montażowych.
  • Produkt jest unieruchomiony za pomocą śrbu montażowych

Montaż nr3.

Produkt jest mocowany za pomocą systemu montażowego. Produkt posiada specjalny metalowy kołnież z otworami na śruby i jest przykręcany do systemu z prefabrykowanych kotew.

  • Produkt posiada specjalny metalowy kołnież z otworami na śruby
  • Produkt jest przykręcany do prefabrykowanej kotwy
  • Produkt jest unieruchomiony za pomocą śrub montażowych

Masz pytania, potrzebujesz informacji Zapraszamy do kontaktu z nami