Prosta, lekka, estetyczna, ławka miejska. Deski w ławce L20 wykonujemy z sosny albo świerka. Istnieje możliwość zmiany gatunku drewna oraz wymiarów ławki.

Ławka L20

Produkt dostępny w:

Powrót do listy produktów